Referencje


partner1 „…Comarch ERP XL zapewnił obydwu centrom produkcyjnym dostęp do aktualnych danych, raportów, ułatwiających właściwą organizację zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży. W ramach realizacji projektu wykonano integrację z aplikacjami, sterującymi procesami produkcyjnymi w zakładach w Grodkowie i Zamościu, zapewniając ich kontrolę z poziomu Comarch ERP XL. Jako rozwiązania wdrożeniowe powstały dostosowane do specyfiki Animex narzędzia do importu zoptymalizowanych receptur produkcyjnych, aktualizowania cen ewidencyjnych na recepturach, plan zapotrzebowania na surowce, niezbędne do realizacji produkcji.” więcej

partner1 „Od systemu informatycznego oczekujemy zarówno danych operacyjnych, które pomogą podejmować decyzje dotyczące bieżącego kierowania firmą, a także strategicznych, rozwojowych, które powinny zapewnić umocnienie pozycji firmy, oraz stały wzrost udziału na rynku” – mówi Lesław Janarek – Prezes Zarządu Kserkop sp. z o.o. więcej

partner1 „…Wdrożenie objęło moduły: Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace. Analiza potrzeb, następnie wdrożenia modułów CDN XL pozwoliły na osiągnięcie stawianych celów, dając Użytkownikowi szereg narzędzi do realizacji bieżących i przyszłych potrzeb.” więcej

provento „…Program OPT!MA jest przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych, prosty w obsłudze, elastyczny, posiada ważną cechę – jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów, co pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.” więcej

3logic „…poszukiwała systemu, który zapewni funkcjonalności pozwalające obsłużyć wszystkie aspekty naszej działalności. Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań i pozytywnej opinii wśród użytkowników zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania firmy Comarch.” więcej

 

referencje
Zapisz się do naszego newslettera