Windykacja


Mailing windykacyjny -to dodatek programistyczny umożliwiający automatyczne wysyłanie powiadomień e-mailowych o przeterminowanych płatnościach dla wybranych kontrahentów.

Przeterminowane płatności zdarzają się w każdej firmie. Jednym z problemów jakie należy rozwiązać podczas wdrożenia systemów ERP jest zapewnienie bieżącego monitorowania tych zaległości. Jest to trudne nie tylko w przedsiębiorstwach, które posiadają dużą liczbę klientów i indywidualne ustalenia handlowe, ale również w tych mniejszych stosujących standardowe terminy.

Mailing windykacyjny to narzędzie które pozwoli na automatyzację procesu oraz weryfikację należności. Umożliwia bieżące monitorowanie przeterminowanych płatności u wszystkich lub tylko wybranych kontrahentów.

Generowanie upomnień, może mieć różne warianty w zależności od wymagań Klienta. Upomnienia mogą być wysyłane do Kontrahenta i jednocześnie do osoby odpowiedzialnej za płatności, a treść wysyłanego upomnienia jest definiowana przez użytkownika.

Standardowo w treści wiadomości wysyłanej do Klienta znajdą się takie informacje jak:

  • Numer dokumentu – numer/numery dokumentów w upomnieniu,
  • Data wystawienia dokumentu – data wystawienia dokumentu/dokumentów,
  • Termin płatności – termin płatności dokumentu/dokumentów,
  • Dni zwłoki (ilość dni zwłoki) – ilość dni zwłoki dla dokumentu/dokumentów,
  • Kwota płatności – kwota na jaką opiewa dokument/dokumenty,
  • Kwota zaległa – kwota jaka pozostała do zapłaty dla dokumentu/dokumentów,
  • Termin zapłaty – termin zapłaty dla dokumentu/dokumentów jest to termin płatności ostatniego niezapłaconego dokumentu (tego z upomnienia).

Narzędzie wspomagające proces windykacji należnościW zależności od potrzeb mechanizm może automatycznie wysyłać upomnienia lub korzystać z tabeli zaznaczeń, dzięki której operator ma możliwość wysłania zdefiniowanego wcześniej monitu, wezwania lub ostatecznego wezwania. Poprzez modyfikacje parametrów aplikacji istnieje możliwość edycji adresatów wiadomości, tematu oraz treści wysyłanej wiadomości.

roz wlasne


Zapisz się do naszego newslettera