SPEKTAKL


Rozliczanie czasu pracy aktorów niezależnie od tego czy pracują oni na etacie, kontrakcie czy umowie cywilno-prawnej może być proste. Nie jest problemem, czy aktorzy grają w jednej sztuce czy kilku, czy grają role pierwszoplanowe czy są statystami, dzięki aplikacji SPEKTAKL+ nie tylko szybko i łatwo można naliczyć wynagrodzenia ale dodatkowo można uzyskać raporty dotyczące kosztów osobowych wszystkich sztuk które są w repertuarze.

Zintegrowane z systemem Comarch ERP Optima rozwiązanie własne CDN-PartnerSPEKTAKL+, wspomaga naliczanie wynagrodzeń dla aktorów za udział w próbach i spektaklach. Konfiguracja programu umożliwia dopasowanie jego funkcjonalności do potrzeb konkretnego teatru.

SpektaklDzięki integracji z systemem Comarch ERP Optima nie ma potrzeby wprowadzania danych dotyczących aktorów – informacje (dotyczące pracowników etatowych oraz pracowników na umowach cywilno-pranych) pobierane są z systemu Kadrowo-Płacowego (Comarch ERP Optima). Aplikacja korzysta z bazy kadrowej systemu Optima łącząc te dane z informacjami dotyczącymi repertuaru.

Obszerny słownik spektakli przechowuje zarówno informacje dotyczące poszczególnych sztuk (tytuł, data premiery, autor, reżyser, norma i honoraria) jaki i aktorów – granych przez nich ról, oraz zasad rozliczania. Stawki za udział w spektaklu oraz w próbach są indywidualnie przypisane do każdego aktora występującego w danej sztuce – ilość scen, stawkę za scenę, ilość prób, stawkę za próbę. SPEKTAKL_sztuka.jpg
Dane przechowywane w aplikacji umożliwiają automatyczne naliczanie norm (iloczyn ilości spektakli i stawki za scenę) dla wszystkich aktorów etatowych (nie otrzymują oni wynagrodzenia za próby) oraz  honorariów dla pracowników obcych otrzymujących wynagrodzenie za próby (iloczyn spektakli i stawki za scenę plus iloczyn prób i stawki za próby).
Przy naliczaniu wynagrodzenia uwzględnione są również przypadki gdy aktor występował w jednej sztuce w dwóch (kilku) rolach.

Zwrotnie system eksportuje do Comarch ERP Optima wartości atrybutów do wypłaty. W przypadku pracowników etatowych eksportowany jest jeden atrybut, w którym łącznie będzie podsumowana kwota za udział we wszystkich spektaklach w danym miesiącu. Analogicznie będzie w przypadku pracowników obcych – ich wypłata w Comarch ERP Optima KiP  jest realizowana jedną kwotą nawet jeśli posiadają kilka umów w jednym miesiącu.

Razem z aplikacją SPEKTAKL+ teatr otrzymuje pakiet raportów umożliwiających analizę naliczonych wynagrodzeń. Dedykowane raporty:
Wydruk zbiorczy nazwiskami z kwotami do wypłaty w rozbiciu na sztuki
Wydruk zawiera Nazwisko i imiona aktora, stawkę za sztukę, ilość spektakli, łączną wartość za spektakle, stawkę za próbę, ilość prób i łączną wartość za próby.
Podsumowanie – norma (czyli łączna wartość dla pracowników etatowych), honoraria – dla obcych (spektakle + próby)
Wydruk wg tytułów sztuki 
Wydruk za dany miesiąc wraz z listą aktorów alfabetycznie. 
Pod każdym nazwiskiem są wyszczególnione: sztuki (tytuł), ilość spektakli, kwota za spektakl i suma dla danego spektaklu oraz podsumowanie z wynagrodzeniem łącznym dla danego aktora.

roz wlasne


Zapisz się do naszego newslettera