@Handel


Platforma handlowa B2B @Handel

Dla Firm, które chcą zautomatyzować proces składania zamówień przez swoich kontrahentów oferujemy aplikację internetową @-Handel umożliwiającą zdalny dostęp do systemu Comarch ERP Optima dla uprawnionych kontrahentów.

Obecna sytuacja na rynku, duża konkurencja i rosnące oczekiwania konsumentów sprawia, że czas realizacji zamówień może decydować o sukcesie lub porażce firmy.
Standardowe dotąd metody składania i realizacji zamówień zostają zastąpione przez zautomatyzowane narzędzia informatyczne pozwalające przyspieszyć i uprościć realizację tych procesów przy zapewnieniu maksimum poufności oraz bezpieczeństwo przekazywanych za pomocą aplikacji danych, dzięki wykorzystywaniu przy transmisji protokołu SSL.
Aplikacja @-Handel pozwala również na elastyczne dopasowanie do infrastruktury sieciowej klienta.

@-Handel umożliwia zdalny dostęp do danych zapisanych w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem – Comarch ERP Optima. użytkownik systemu uprawniony przez administratora ma możliwość sprawdzania dostępności towarów, cen oraz rabatów przyznanych jego firmie, może wprowadzać do systemu zamówienia, monitorować ich status oraz stopień realizacji, a także sprawdzać aktualny stan płatności oraz wysokość wolnego limitu kredytowego. Może również przeglądać dokumenty zarówno handlowe, jak i inne związane z zamówieniem

Podstawą działania aplikacji @-Handel jest pełna integracja z systemem Comarch ERP Optima. Wszystkie informacje wyświetlane w aplikacji @-Handel są pobierane bezpośrednio z bazy Comarch ERP Optima tak, aby użytkownik pracował na aktualnych danych. Taki model integracji pozwala klientom na bieżąco śledzić zmiany w systemie – np. zmianę statusu wybranego zamówienia. Każdy przedstawiciel firmy klienta, zdefiniowany na karcie kontrahenta w systemie COMARCH ERP Optima, po nadaniu uprawnień staje się użytkownikiem aplikacji @-Handel i może się do niej zalogować korzystając ze swojego identyfikatora i hasła. Aplikacja @-Handel zapewnia pełną spójność wprowadzanych i modyfikowanych danych pomiędzy obydwoma systemami.

Korzyści biznesowe:

  • skrócenie czasu realizacji zamówień,
  • wyeliminowanie konieczności wykonywania przez handlowców prostych powtarzalnych czynności,
  • obniżenie kosztów obsługi klienta.

Dodatkowymi zaletami są:

  • eksport danych do formatu XLS i PDF,
  • nie jest wymagana instalacja oprogramowania – potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa,
  • zachowana pełna integralność danych – system pracuje na bazach Comarch ERP Optima.

Funkcjonalny i intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom z łatwością poruszać się po aplikacji, a dzięki filtrowaniu i grupowaniu towarów oraz dokumentów użytkownik wykonuje operacje w znacznie krótszym czasie. Kolumny mogą zostać przez użytkownika dostosowane do jego potrzeb, a nieprzydatne w danej chwili kolumny można ukryć. Widok grup w postaci drzewa – aplikacja pobiera automatycznie z programu Comarch ERP Optima. Zestawienia wcześniej przez siebie stworzone mogą zostać wyeksportowane do formatów XLS i PDF.

inneZapisz się do naszego newslettera