Comarch Mobile Serwis

Comarch Mobile Serwis to nowa funkcjonalność w dostępna w najnowszej wersji Comarch ERP Mobile.
Jest to aplikacja, która wspiera działania mobilnych serwisantów.

Aplikacja mobilna dla serwisu

Aplikacja mobilna dla serwisu

Comarch Mobile Serwis to kolejne narzędzie ułatwiające pracę w terenie. Praca serwisanta przy wsparciu Comarch Mobile Serwis jest dużo łatwiejsza. Serwisant dzięki dostępowi do informacji o przypisanym do niego kontrahencie ma możliwość sprawdzenia urządzeń powiązanych z kontrahentami, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych oraz historycznych zleceń.
Comarch Mobile Serwis pozwala nie tylko na realizację czynności ze zleceń serwisowych ZSR zaplanowanych w Comarch ERP, ale również bezpośrednie planowanie zleceń. Serwisant może zaplanować kolejną wizytę dla siebie, a także dla innego serwisanta, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Okno aplikacji Mobile Serwis pozwala na pełne obsłużenie zlecenia. W każdej chwili serwisant może podejrzeć listę zleceń serwisowych wraz ze szczegółami z danego zlecenia, takimi jak liczba czynności koniecznych przy serwisowaniu, czy też status zlecenia. Ponadto ma dostęp do zasobów oraz serwisantów, a także słownika czynności serwisowych i dostępnych urządzeń.

Aplikacja Mobilna dla serwisantów

Aplikacja Mobilna dla serwisantów

Realizacja zleceń serwisowych w Comarch Mobile Serwis opiera się na tych samych dokumentach, co w systemie
Comarch ERP XL. Dodając nowe zlecenie serwisowe (ZSR) w aplikacji mamy dostęp do trzech zakładek:
1) Planowanie – w której znajduje się informacja na temat kontrahenta oraz daty realizacji. W tym miejscu serwisant uzupełnia takie informacje jak: czynności serwisowe, urządzenia, dane serwisanta oraz zasobu;
2) Kalkulacja – tu jest miejsce prezentację koszty wynikające z przeprowadzonych czynności i użytych materiałów, podzespołów;
3) Nagłówek – podobnie jak w przypadku innych dokumentów w systemie Comarch ERP XL, na tej zakładce zawarte są dane na temat kontrahenta coraz data zlecenia.

Realizacja zlecenia serwisowego może się odbywać z poziomu karty kontrahenta lub też z listy zleceń serwisowych. Informację o realizacji lub odrzuceniu realizacji zlecenia serwisowego jest automatycznie zapisywana w systemie.

Poza planowaniem oraz realizacją zleceń serwisowych aplikacja umożliwia podglądanie wykonanych czynności serwisowych oraz ich raportowanie. Dzięki raportowi serwisant może sprawdzić jakie czynności były wykonywane oraz jakie urządzenia były serwisowane u kontrahenta.

oferta


Zapisz się do naszego newslettera