Środki Trwałe


Moduł Środki Trwałe zapewnia prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki wprowadzonym informacjom można automatycznie generować odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji.

Moduł Środki Trwałe umożliwia:

  • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
  • zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
  • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Rozbudowana karta środka trwałego umożliwia wprowadzanie wielu informacji opisujących dany środek trwały, jak również przypisanie go do konkretnej osoby. Funkcjonalność ta w znaczący sposób usprawnia ewidencjonowanie i analizowanie środka trwałego na wielu płaszczyznach.

sr_trwale1.jpg
Kartoteka środka trwałego informuje o jego eksploatacji i osobie za niego odpowiedzialnej.

W module tym zawarta jest kompletna księga inwentarzowa umożliwiająca:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • rejestrację historii środka trwałego,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych i niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Moduł Środki Trwałe jest częścią zintegrowanego systemu Comarch ERP Optima. Wszelkie dane i informacje zgromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w modułach Księga Handlowa i Książka Podatkowa, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych.

pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

 Zapisz się do naszego newslettera