Księga Podatkowa


Comarch ERP Optima Księga Podatkowa to narzędzie do prowadzenia uproszczonej księgowości, umożliwiające przede wszystkim prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów (KPIR) lub ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa) program Optima Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane, co pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R.

Księga Podatkowa umożliwia prowadzenie:
– zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
– rejestrów VAT,
– spisu z natury,
– ewidencji wynagrodzeń,
– ewidencji dodatkowej
– ewidencji przebiegu pojazdu,
– naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
– sporządzenie deklaracji podatkowych.

ksiega_podatkowa1.gif
Zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa to również:
– możliwość księgowania do bufora,
– możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
– pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
– możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
– współpraca z modułem Analizy,
– możliwość przesyłania deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej.

 ksiega_podatkowa2.gif
Wysyłanie e-deklaracji możliwe jest wprost z programu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.

Księga Podatkowa to:

 • możliwość prowadzenia ewidencji księgowej we własnym zakresie,
 • automatyczne przenoszenie dokumentów z innych modułów,
 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów – stała aktualizacja programu wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • naliczenie wynagrodzeń dla kilku pracowników.

Moduł Księga Podatkowa jest jednym z modułów zintegrowanego systemu Comarch ERP Optima i tym samym współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima. Dzięki temu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Księga Podatkowa współpracując z poniższymi modułami Comarch ERP Optima umożliwia:

 • moduł Faktury – bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;
 • moduł Kasa/Bank – przeniesienie z modułu Księga Podatkowa – Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności;
 • moduł Środki Trwałe – przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
 • moduł Kadry i Płace – szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Prowadzenie uproszczonej księgowości jest bardzo proste jeśli wspomagane jest odpowiednim narzędziem informatycznym takim jak Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.

pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl


Zapisz się do naszego newslettera