Księga Handlowa


Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS

Prowadzenie pełnej księgowości umożliwi Ci Comarch ERP Optima Księga Handlowa – moduł tworzony w oparciu o ustawę o rachunkowości i co ważne zgodnie z jej wymogami.

Dzięki Comarch ERP Optima KH możesz tworzyć wielopoziomowy plan kont, księgować do wielu lub jednego wybranego dziennika cząstkowego, generować dowolne  zestawienia obrotów i sald za określony czas. Bardzo przydatną funkcjonalnością usprawniająca prace jest automatyczne księgowanie dokumentów i deklaracji oraz predekretacja dokumentów.

W programie tym można wykorzystać funkcje grup kont oraz zainicjować bilans otwarcia na podstawie sald kont z poprzedniego roku, ponadto można prowadzić oddzielną ewidencję dokumentów nie będących fakturami VAT.

Program daje możliwość księgowania dokumentów wprost z innych modułów np. Środków Trwałych i Płace i Kadry.

Moduł Księga Handlowa pozwala ewidencjonować VAT, drukować formularze deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz wysyłać je elektronicznie. Z programem w łatwy sposób obliczysz zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz deklaracje roczne i wyślesz je elektronicznie. Parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych, tworzenie zestawień księgowych  w tym rachunku zysków i strat, bilansu firmy, bieżąca analiza przychodów i rozchodów z aktualnie poniesionymi wydatkami zobrazowane w programie  przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu to tylko nieliczne z tak szerokiej gamy funkcjonalności.

KH1.JPG

Dane niezbędne do wypełnienia deklaracji VAT są pobierane wprost z programu, co eliminuje pomyłki, które mogłyby wystąpić przy ręczny wprowadzaniu danych.  Przy wysyłaniu deklaracji w formie elektronicznej otrzymujemy Urzędowe potwierdzenia odbioru przesłanej przez nas deklaracji.

KH2.gif
Lista elementów schematu księgowego

Moduł Księga Handlowa występuje w dwóch wersjach:

Wersja standardowa – Comarch ERP Optima Księga Handlowa oraz Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus, która poza wyżej opisanymi funkcjonalnościami posiada również możliwość zakładania kont walutowych, księgowania schematami na konta walutowe, przeglądanie dekretów, obrotów, sald zarówno w walucie systemowej jak i obcej oraz generowanie przeszacowania walut.

Wykorzystują narzędzie jakim jest program Comarch ERP Optima Księga Handlowa zyskujesz:

  • program zawsze zgodny z przepisami program
  • oszczędność czasu poprzez zastosowanie schematów księgowych i księgowań okresowych
  • możliwość wysyłki deklaracji w formie elektronicznej
  • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem
  • możliwość budżetowania czyli planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach
pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

 Zapisz się do naszego newslettera