Kasa Bank


Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS

Funkcjonalność jaka oferuje moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank jest niezbędna w każdej firmie. Moduł umożliwia ewidencję wydatków i wpływów, planowanie płatności, kontrolę płynności finansowej, dostarcza informacji o stanie środków pieniężnych, zapewnia prowadzenie rozrachunków i elektroniczną wymianę danych z bankiem.

preleminarz.jpg
Kalendarz płatności w module Kasa/Bank.

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

 • Rozliczenia z kontrahentami, urzędami i pracownikami,
 • Rozliczenia seryjne dokumentów,
 • Rozliczenia zbiorcze dokumentów,
 • Automatyczne rozliczanie planowanych płatności,
 • Prowadzenie i rozliczanie dowolne ilości kas i rachunków bankowych,
 • Windykację należności,
 • Bankowość elektroniczną,
 • Słownik banków,
 • Słownik urzędów,
 • Definiowanie schematu numeracji dokumentów,
 • Import części danych z programu Comarch Klasyka (kontrahenci, rejestry VAT, listy płac, spis z natury, ewidencja samochodów itd.),

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank daje możliwości:

 • Prowadzenia preliminarza płatności, który jest świetnym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji finansowych,
 • Kontrolowanie przepływów środków pieniężnych,
 • Wykonywanie raportów dotyczących przeszłości, oraz planowanie wpływów i wydatków przyszłości,
 • Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
 • Tworzenie zestawień niezrealizowanych płatności,
 • Łatwe wyliczanie zysku, kosztów i inwestycji poprzez pokazanie rozkładu kosztów i przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje.

Moduł Kasa Bank dostępny jest również w wersji Plus posiadający więcej funkcjonalności.

Comarch ERP OPTIMA moduł Kasa/Bank wersja rozszerzona PLUS

Rozszerzona wersja modułu Kasa/Bank – wersja Kasa/Bank Plus, daje dodatkowo możliwość prowadzenia magazynu walut. Moduł ten dedykowany jest firmom, które korzystają z rozliczeń w walutach obcych i niezbędne w ich pracy jest prowadzenie bieżącej wyceny operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych i przeliczenie ich na walutę polską

pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

 Zapisz się do naszego newslettera