Kadry i Płace


Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS

Umożliwia firmie prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz:

 • Współpracuje z programem Płatnik
 • Nalicza i drukuje deklaracje podatkowe
 • Wylicza składki ZUS i deklaracje
 • Zapewnia obsługę korekt list płac
 • Umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.
 • brak ograniczeń co do ilości pracowników zatrudnionych w danej firmie i prowadzonych w bazie.

Moduł podstawowy Comarch ERP Optima KADRY I PŁACE umożliwia m.in:

 • tworzenie indywidualnych ustawień obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • ograniczanie podstawy składek emerytalno-rentowych
 • wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby
 • definiowanie systemu wynagrodzeń na 10 różnych sposobów (10 typów algorytmów dostępnych w konfiguracji)
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników (wyliczanie nawet bardzo nietypowych składników płacowych)
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitu nieobecności przez pracownika
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zagranicznych
 • osobne rozliczanie właścicieli
 • export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel
 • wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego
 • system pożyczek – podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania
 • sporządzanie raportów dla NFZ i deklaracji dla PFRON

KiP1.png

Moduł rozszerzony Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus przeznaczony jest dla firm prowadzących rozbudowaną politykę kadrowo-płacową. Posiada dodatkowe funkcjonalności jak m .in:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
 • opcję powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • możliwość prowadzenia skomplikowanego systemy wynagrodzeń, dla wypłat liczonych według trzynastu algorytmów,
 • funkcje pozwalające na konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki płacowe,
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji,
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie.
pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

 

oferta


Zapisz się do naszego newslettera