Handel


Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS

Pełna obsługa magazynu i fakturowania dostępna jest w module Comarch ERP Optima Handel. Moduł ten pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej oraz na korzystanie z pełnej funkcjonalności modułu Faktury.

Ponadto Comarch ERP Optima Handel umożliwia wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, między innymi takich jak:
– faktury VAT,
– faktury proforma,
– faktury RR,
– paragony,
– dokument TaxFree, Intrastat,
– zamówienia i rezerwacje,
– przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne,
– arkusze inwentaryzacyjne,
– i wiele innych.

W module tym można prowadzić i zarządzać wieloma magazynami – przykład poniżej na rysunku.

handel1.png
Comarch ERP Optima Handel – wiele magazynów.

Do podstawowych funkcjonalności modułu Handel należy:

 • obsługa dokumentów magazynowych zewnętrznych (PZ, WZ),
 • obsługa dokumentów magazynowych wewnętrznych (PW, RW, MM)
 • automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
 • prowadzenie inwentaryzacji wybranego magazynu,
 • wielomagazynowość, która daje możliwość prowadzenia wielu magazynów w obrębie jednej firmy,
 • rozliczanie kosztu własnego sprzedaży – przy pomocy jednej z metod FIFO, LIFO, AVCO(średnia ważona),
 • rozbudowana karta towarowa, pozwala nadać mu specjalne atrybuty opisujące dany towar (tekst, liczby, grafika) oraz przypisać towar do wielu grup magazynowych
 • obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
 • współpraca z Comarch ERP e-Sklep – sklepem internetowym poprzez możliwość przesyłania towarów wraz z ich opisami, zdjęciami i innymi atrybutami wprost z programu Comarch ERP Optima Handel.

handel2.png
Na karcie towaru można wprowadzić różne cechy opisujące dany towar również pliki graficzne.

Moduł Comarch ERP Optima Handel to:

 • Pełna informacja o stanach towarów na magazynie bazująca na wykorzystaniu raportu braków magazynowych,
 • Możliwość obsługi wielu walut, prowadzenie dokumentów wewnątrz unijnych, uproszczona obsługa importu,
 • Możliwość sprzedaży w terenie, dzięki integracji modułu z Comarch Mobile Sprzedaż i w efekcie zwiększenie wydajności i skuteczności pracowników.
 • Przegląd historii transakcji towaru oraz kontrahenta,
 • Kontrola płatności przeterminowanych,
 • Utrzymanie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie,
 • Zapobieganie sytuacji sprzedaży towaru, którego nie ma na magazynie,
 • Kontrola stanów minimalnych i maksymalnych,
 • Większa możliwość dotarcia do nowych klientów wykorzystując możliwości sprzedaży internetowej poprzez moduł Comarch ERP e-Sklep,
 • Szczegółowe opisywanie dostaw towarów dające rzetelną i efektywne informację o prowadzeniu magazynu w firmie.

Program Comarch ERP Optima Handel do obsługi magazynu to świetne narzędzie pozwalające na pełną kontrole przepływu towarów przez magazyn i nie tylko.

Moduł Comarch ERP Optima Handel występuje również w wersji Plus posiadający więcej funkcjonalności 

pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

oferta


Zapisz się do naszego newslettera