CRM


Dostępny w wersji standardowej i rozszerzonej PLUS

Moduł CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, a także do planowania pracy działu obsługi klienta.

Niezbędne do realizacji wysokiej jakości obsługi klientów poprzez powiązanie konkretnych wydarzeń z osobą odpowiedzialną za jej wykonanie, czasem i terminem realizacji. Moduł CRM to nie tylko zarządzanie kontaktami z klientami, to także ofertowanie i planowanie odpowiednich działań zmierzających do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy.

W ostatnim czasie moduł CRM zyskał dodatkową bardzo potrzebną funkcjonalność, a mianowicie – windykacje należności, która jest dostępna w wersji rozszerzonej programu – CRM Plus.

CRM to moduł pozwalający obsłużyć procesy na różnym poziome ich zaawansowania, w zależności od wielkości, specyfiki oraz potrzeb danej firmy.

Moduł Comarch ERP Optima CRM to:

 • rejestrację kontaktów z klientami zawierająca takie informację jak nazwa firmy, data, osoba rozmówcy, przebieg i czas rozmowy,
 • planowanie i rejestracja zadań
 • określenie terminu zadania i osoby odpowiedzialnej
 • określenie standardów obsługi klienta,
 • możliwość wystawiania faktur cyklicznych
 • możliwość tworzenia ofert handlowych
 • obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej

CRM1.jpg
Formularz kontaktu

Rejestracja Klientów
W module CRM rejestrujemy potencjalnych i nowych klientów, którzy są widoczni również dla pozostałych modułów w bazie danych.

Zadania
Planowanie zadań oraz czynności, które maja być wykonane w ramach kontaktów z klientem. Zadania możemy podzielić na główne oraz szczegółowe, które są z nim powiązane.

Przypisywanie osoby odpowiedzialne
W ramach kontaktów z klientem możemy przypisać do każdego zadania osobę odpowiedzialną, co wpłynie na zwiększenie przejrzystości planowanych działań i pozwoli określić stopień realizacji danego zadania.

Harmonogram – planowanie czasu
Terminarz w postaci graficznej pozwala na wizualizację zadań. Z poziomu kalendarza mamy możliwość dodawania nowych zadań lub edytowania już istniejących. Każdy operator widzi zadania do niego przypisane, może uzupełniać stopień ich realizacji. Kadra kierownicza dzięki tej funkcjonalności może kontrolować pracę swoich podwładnych.

CRM2.jpg
Terminarz

Faktury cykliczne
Raz stworzony schemat faktur cyklicznych pozwala generować dla wielu kontrahentów dokumenty handlowe (faktury) w module Comarch ERP Optima – Handel. Każdy podmiot ma indywidualnie ustaloną cenę oraz ilość.

Skrzynka pocztowa
Niezbędne narzędzie służące wysyłaniu i odbieraniu e-maili za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Bardzo przydatna funkcjonalność w seryjnym wysyłaniu dokumentów takich jak faktury, kwitki wypłat, ponaglenia zapłaty, noty odsetkowe, deklaracji pracowniczych do jednego lub wielu kontrahentów. Można skorzystać z gotowego szablonu lub zdefiniować własne szablony. Maile zapisywane są w skrzynce pocztowej.

Oferty
Comarch ERP Optima CRM to także możliwość tworzenia ofert handlowych, propozycji sprzedaży określającej warunki w jakich ma sie ona odbyć. Oferta zawiera informacje o firmie, referencje, warunki handlowe, produktach, usługach, towarach których oferta dotyczy. Oferta ma być dla klienta przejrzysta i zawierać wszystkie niezbędne dla niego informacje.

Funkcjonalność ta pozwala wysłać jedna ofertę do różnych kontrahentów. Wysłany dokument jest zapisywany w bazie na liście ofert, operator może ją wydrukować korzystając z gotowych szablonów lub zdefiniować swój własny uniwersalny wzór.

Oferta po akceptacji klienta może zostać przekształcona do dokumentu sprzedaży takiego jak Pro-forma czy faktura sprzedaży.

CRM3.jpg
Lista ofert handlowych

Dzięki ofertowaniu w module CRM możemy wygenerować ofertę dla pojedynczego klienta lub też przygotować ofertę dla grupy wybranych kontrahentów.

Comarch ERP Optima CRM Plus – NOWOŚĆ!!!

W module CRM Plus pojawiła się długo oczekiwana funkcjonalność systemu Comarch ERP Optima – mechanizm automatycznej windykacji należności. W ramach procesu windykacji moduł CRM Plus umożliwia:

 • automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
 • tworzenie kontaktów/ zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
 • generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach,
 • blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom.

Schemat procesu windykacji może być podzielony na etapy, które definiowane są elastycznie biorąc pod uwagę naszych kontrahentów. W systemie możemy ustawić poziom należności od którego ma się zaczynać windykacja lub termin po przekroczeniu którego system ma wysyłać odpowiednią informację w zależności od ustalonego wcześniej schematu windykacji. W CRM Plus możemy określić czy po przekroczeniu terminu płatności będą naliczać się odsetki.

CRM4.jpg
Etap procesu windykacji – ponaglenie zapłaty

Duża zaletą windykacji jest wykonywanie operacji automatycznie przez usługę Comarch ERP Automat Windykacji – który po zdefiniowaniu schematu windykacji nie wymaga ręcznej ingerencji, co pozwala zaoszczędzić czasu.

Comarch ERP Optima CRM to:

 • powiązanie kontaktów i zadań z konkretną osoba
 • stały i szybki wgląd w dokumentację
 • kontrola stopnia realizacji zadań
 • graficzny terminarz
 • łatwe filtrowanie i analizowanie różnych wątków kontaktów z klientem
 • przypominacz
 • faktury cykliczne,
 • automatyczna windykacja należności
 • oferty handlowe

Comarch ERP Optima CRM to lepsza organizacja pracy i kontrola nad realizacją powierzonych zadań.

pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

 Zapisz się do naszego newslettera