Analizy BI


BI.png

Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence to najnowsze rozwiązanie dające przedsiębiorstwom możliwość uzyskiwania szybkiego dostępu do potrzebnych, z agregowanych informacji. Rozwiązanie pozwala każdemu właścicielowi firmy z sektora MSP z jednej strony na korzystanie z opracowanych przez Comarch wzorców raportów czy analiz, a z drugiej na samodzielne i łatwe przygotowywanie własnych analiz bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Analizy Business Intelligence posiadają w chwili obecnej 147 gotowych standardowych raportów pogrupowanych wg paneli tematycznych takie jak: Sprzedaż, Zakupy, Płatności, Księgowość, Rejestry VAT, Środki Trwałe,  Kadry i Płace, Magazyn, Serwis, CRM. Analizy BI pozwalają samodzielnie zmieniać dotychczasowe raporty, np. ze sprzedaży miesięcznej na kwartalna itp.

Prezentowane raporty są w postaci tabel i wykresów takich jak: słupkowy, liniowy, kołowy czy stożkowy. Stworzone raporty i analizy można w dowolny sposób kształtować.

analizyBI2.jpg Analizy i raporty mogą być prezentowane za pomocą różnego typu wykresów

Coraz większa konkurencja i potrzeba stałego monitorowania relacji z klientami, kontroli ich należności i zobowiązań, wprowadzania nowych kanałów sprzedaży, a co za tym idzie ogromna ilość informacji, która należy w odpowiedni sposób wykorzystać wymusza na przedsiębiorcach użycie odpowiedniego narzędzia. W obecnym czasie używanie arkuszy Excela nie jest już wystarczające. Firma chcąc podejmować strategiczne decyzje biznesowe musi mieć jasny i czytelny obraz tego co w przedsiębiorstwie się dzieje.

analizyBI3.jpg
Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima  Analizy Business Intelligence – intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Duża zaletą Analiz BI jest ich szybkość działania i większa efektywność niż zwykłych raportów czy analiz. W Comarch ERP Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające często długo raporty, przez co można działać znacznie efektywniej. Zwiększ swoją przewagę na rynku – już dziś pomyśl o Comarch ERP Optima Analizach BI, które pozwolą Ci skuteczniej zarządzać firmą i dostarczą rzetelną i kompletną informacji o każdej ze sfer prowadzonej działalności.

Korzyści płynące z posiadania modułu Comarch ERP Optima Analizy BI:

  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji
  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa
  • Zmniejszenie kosztów pozyskiwania analiz
  • Weryfikacja stopnia realizacji planów firmy
  • Oszczędność czasu

Comarch ERP Optima Analizy BI to świetne narzędzia dla przedsiębiorców dostarczają niezbędnych informacji do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu możliwe jest analizowanie i porównywanie danych kilku firm na raz. Dane te dają przedsiębiorcy aktualną informację o kondycji finansowej firmy, dodatkowo można wszystkie wygenerowane raporty, zestawienia do aplikacji mobilnej dostępnej na smartfony z systemem operacyjnym Android.

analizyBI4.jpg
Analizy BI dają możliwość wysyłania subskrypcja z aktualnymi raportami do wybranych pracowników

pajaczek_faktury.jpg Comarch ERP Optima Faktury pajaczek_KadryPlace.jpg Comarch ERP Optima Kadry i Płace
pajaczek_kasa_bank.jpg Comarch ERP Optima Kasa/Bank pajaczek_KsiegaPodatkowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pajaczek_handel.jpg Comarch ERP Optima Handel pajaczek_KsiegaHandlowa.jpg Comarch ERP Optima Księga Handlowa
pajaczek_detal.jpg Comarch ERP Optima Detal pajaczek_SrodkiTrwale.jpg Comarch ERP Optima Środki Trwałe
pajaczek_crm.jpg Comarch ERP Optima CRM pajaczek_BiuroRachunkowe.jpg Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe
pajaczek_Serwis.jpg Comarch ERP Optima Serwis pajaczek_AnalizyBI.jpg Comarch ERP Optima Analizy BI
pajaczek_eSklep.jpg Comarch ERP e-Sklep pajaczek_PulpitMena.jpg Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera
pajaczek_mobSprzedawca.jpg Mobilny Sprzedawca pajaczek_WszystkoPl.jpg Wszystko.pl

 Zapisz się do naszego newslettera